Činnosti

REVITALIZACE KRAJINY – OPRAVY A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ

V této oblasti společnost zajišťuje především realizaci opravy a odbahnění rybníků, a to také v souvislosti
s možností čerpání podpory na tuto činnost ze Státního fondu ŽP ČR (SFŽP)
a Ministerstva zemědělství ČR (MZe).

Společnost zajišťuje práce na projektech, jako jsou například:

  • revitalizace říčních toků
  • výstavba nových rybníků
  • výstavba umělých mokřadů.

Společnost zajišťuje také
související kroky potřebné pro realizaci akce:

  • geodetické zaměření
  • měření množství sedimentu
  • stavební projekt
  • vlastní realizace prací.