HOME

ČINNOSTI

REVITALIZACE KRAJINY – OPRAVY A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ

V této oblasti společnost zajišťuje především realizaci opravy a odbahnění rybníků, a to zejména v souvislosti
s možností čerpání podpory na tuto činnost ze Státního fondu ŽP ČR (SFŽP) a Ministerstva zemědělství ČR (MZe).

Společnost zajišťuje práce na projektech, jako jsou například:

  • výstavba suchých poldrů
  • revitalizace říčních toků
  • výstavba nových rybníků
  • výstavba umělých mokřadů.

Společnost se zaměřuje na dodání zakázky „na klíč“, tj. zajišťuje na základě mandátní smlouvy
veškeré kroky potřebné pro realizaci akce:

  • posouzení vhodnosti objektu k realizaci těchto prací a vyhledání vhodného dotačního titulu
  • geodetické zaměření
  • měření množství sedimentu
  • stavební projekt
  • vypracování žádosti o podporu z programu na SFŽP nebo MZe
  • vlastní realizace prací.